Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 19 februari 2018

Kamerstukken OCW: Procesaanpak uitwerking op internationalisering in het hoger onderwijs

Procesaanpak uitwerking op internationalisering in het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de procesaanpak op de uitwerking van haar visie op internationalisering in het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het schriftelijk overleg over veiligheid op scholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op het schriftelijk overleg over veiligheid op scholen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over steeds minder doorstroom van mbo naar hbo en minder mbo'ers naar hbo in het afgelopen decennium
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van der Molen over 'steeds minder doorstroom van mbo naar hbo' en 'minder mbo'ers naar hbo in het afgelopen decennium'.
Lees verder

Kamerbrief over Wob-verzoek toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een Wob-verzoek informatie openbaar maken die betrekking heeft op het toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De informatie die bij dit besluit openbaar wordt gemaakt betreft vingeroefeningen (het toetsingskader was namelijk nog niet vastgesteld) op basis van de programmering van 2016.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over mensen met een visuele of auditieve beperking
Uitstelbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op Kamervragen van lid Westerveld (GroenLinks) over de mogelijkheden van mensen met een visuele of auditieve beperking om tv-programma's te bekijken en zorgwebsites te bezoeken.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie problemen met toegang tot digitale leermiddelen bij start schooljaar
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de problemen die scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij de start van het schooljaar 2017-2018 hadden met de toegang tot digitale leermiddelen.
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde agenda van de informele OJCS-raad
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) die op 27 en 28 februari 2018 plaatsvindt in Sofia, Bulgarije.
Lees verder

Kamerbrief over doorstroom mbo-pabo
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over problemen die studenten in het middelbaar beroepsonderwijs die willen doorstromen naar de pabo kunnen tegenkomen.
Lees verder

Kamerbrief over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het schooljaar 2016-2017. Ook kondigt hij een aantal maatregelen aan om verzuim en thuiszitten terug te dringen.
Lees verder

Kamerbrief over gesprekken Inspectie van het Onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het verzoek toestemming te verlenen voor twee gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs.
Lees verder