Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 14 februari 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over notitie gemeente Sluis toekomst voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Kamerbrief over notitie gemeente Sluis toekomst voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft een reactie naar aanleiding van een notitie van de gemeente Sluis. De notitie gaat over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
Lees verder

Kamerbrief met beantwoording schriftelijke vragen over subsidieregeling tegengaan werkdruk
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over een subsidieregeling om werkdruk tegen te gaan.
Lees verder

Kamerbrief met beantwoording schriftelijke vragen over Taalcommissie NOS
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bosma (PVV) over een Taalcommissie van de Nederlandse Omroepstichting (NOS).
Lees verder

Kamerbrief over werkdrukakkoord primair onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief over het Werkdrukakkoord dat is gesloten met het primair onderwijs (PO).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Kamerstuk over toekomstig en lopend cultuurbeleid
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een kopie van de brief die zij naar de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft gestuurd in antwoord op hun input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over medezeggenschap in het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özdil (GroenLinks) over het rapport inzake Voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over afronding controles op de gewichtenregeling
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de afronding van de controles op de gewichtenregeling. De controleactie die in 2014 en 2015 is uitgevoerd.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg OJCS-Raad
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van het schriftelijk overleg aangaande de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 15 februari aanstaande.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over jonge en potentiële leraren die massaal afhaken
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over jonge en potentiële leraren die massaal afhaken doordat zij carrièreperspectief, uitdaging en salaris missen.
Lees verder

Kamerbrief over de daling van de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de daling van de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Lees verder