Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 9 februari 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over Amsterdamse ouders die hun kind van de voorschool halen nu die geld ...

Beantwoording Kamervragen over Amsterdamse ouders die hun kind van de voorschool halen nu die geld kost
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over Amsterdamse ouders die hun kind van de voorschool halen nu die geld kost.
Lees verder

Uitstelbrief over fiches over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie
Minister Van Engelshoven (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat 4 BNC-fiches niet binnen de daarvoor geldende zes-weken termijn naar de Kamer kunnen worden verzonden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over maakbedrijven die naar India trekken wegens gebrek Nederlandse ingenieurs
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantnwoord mede namens Minister Engelshoven (OCW) Kamervragen van de leden Tielen, Veldman en Weverling (allen VVD), over het bericht 'Maakbedrijven trekken naar India wegens groeiend gebrek aan Nederlandse ingenieurs'.
Lees verder

Kamerbrief over bestuursakkoord mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de afspraken die zij heeft gemaakt met de MBO Raad over de ambities voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de komende jaren.
Lees verder

Kamerbrief algemene kwaliteitszorgbepaling voor onderwijsinstellingen
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de algemene kwaliteitszorgbepaling voor onderwijsinstellingen.
Lees verder

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Tweede Nota van wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat).
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Nota's vanwege wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging aan. De Nota's gaan over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs vanwege de regionale samenwerking tegen voortijdig schoolverlaten bij jongeren in een kwetsbare positie.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag vanwege wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs vanwege de regionale samenwerking tegen voortijdig schoolverlaten bij jongeren in een kwetsbare positie.
Lees verder

Nota van wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs vanwege de regionale samenwerking tegen voortijdig schoolverlaten bij jongeren in een kwetsbare positie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij de Evaluatie Ouders en Onderwijs
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bij de Evaluatie Ouders en Onderwijs van onderzoeksbureau Oberon.
Lees verder