Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 februari 2018

Innovatieve combinatiepreventie voor hiv noodzakelijk

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 5 | 8 februari 2018

In deze nieuwsbrief
Innovatieve combinatiepreventie voor hiv noodzakelijk | Afscheidsrede Huub Spoormans en symposium 'Democratie ontrafeld' | Judith Semeijn benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management | Symposium 'Is je onderwijs toekomstproof' | Pre-promotietraject voor mbo-docenten die willen promoveren | Hoe houd je leerkrachten emotioneel gezond en in ontwikkeling? | Waarom komt de bitcoin uit je stopcontact? |

Innovatieve combinatiepreventie voor hiv noodzakelijk
Besmetting met het humaan immunodeficiëntie virus (hiv) blijft een groot gezondheidsprobleem. Ondanks het hoog aantal nieuwe hiv-infecties in blijven hiv bij te veel mensen ongediagnosticeerd. Preventie is hard nodig. Tom Platteau, promovendus bij de Open Universiteit, onderzocht elementen van hiv-preventie op de verschillende dimensies en deed dat onder andere bij swingers als 'nieuwe' sleutelpopulatie voor hiv. Op 9 februari verdedigt hij zijn proefschrift bij de OU in Heerlen. Lees meer...

Afscheidsrede Huub Spoormans en symposium 'Democratie ontrafeld'
Op 23 februari neemt Huub Spoormans afscheid van de Open Universiteit. Voorafgaand aan zijn afscheidsrede vindt er een symposium plaats ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen'. Belangstellenden voor het symposium kunnen zich nog tot 16 februari aanmelden. Lees meer...

Judith Semeijn benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management
Judith Semeijn is benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management bij de Open Universiteit. Semeijn was al aan de OU verbonden als bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit. Lees meer...

Symposium 'Is je onderwijs toekomstproof'
Hoe ontwerp je een inclusieve, sociale en gepersonaliseerde onderwijspraktijk? Dat is de centrale vraag van het symposium Ieder kind speciaal op 23 maart in Roermond. Het ontwerpen van zo’n onderwijspraktijk doe je het best samen met stakeholders in een proces van co-creatie. Hoe dan? En hoe kun je daarmee aan de slag in je eigen organisatie? Sprekers en pannelleden gaan met die vragen aan de slag. Meer informatie en aanmelden.

Pre-promotietraject voor mbo-docenten die willen promoveren
Er zijn nog enkele plekken vrij in het pre-promotietraject voor mbo-docenten die onderwijskundig promotieonderzoek willen opstarten. Dit traject helpt je om helder te krijgen wat promoveren inhoudt, om een probleemstelling en onderzoeksvraag te formuleren en om een onderzoeksplan en/of aanvraag van een promotiebeurs op te stellen. Lees meer...

Hoe houd je leerkrachten emotioneel gezond en in ontwikkeling?
Twee onderwerpen beheersen het debat rond leerkrachten: werkdruk – burnout - en professionalisering. Het onderwijs wil enerzijds die emotionele uitputting zoveel mogelijk voorkomen en anderzijds professionalisering stimuleren. Hoe doe je dat? Dat is de centrale vraag in het onderzoek van Arnoud Evers dat onlangs is verschenen in European Journal of Training and Development. Lees meer...

Waarom komt de bitcoin uit je stopcontact?
Leuk hoor, al die nieuwe geldsystemen zoals bitcoin en ethereum, maar waar komen die nou precies vandaan? Staat er ergens een geldpers te loeien die dit allemaal uitspuwt? In dit mini-college van de Universiteit van Nederland neemt OU-docent Harald Vranken je mee in de wereld van 'mining' - de geldpers van nu - en vertelt hij je waarom dit in de woestijn van Mongolië  gebeurt. Bekijk het mini-college.


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op