Themaonderzoeken inspectie 2018

Congres De Staat van het Onderwijs: woensdag 11 april

Opleidingsaccreditatie behoeft verbetering

Voorlichting en gelijke doorstroomkansen belangrijk bij selectie

Toezicht op extra kosten voor studenten in het hoger onderwijs

Meer flexibiliteit bij lerarenopleidingen nodig

Het belang van professionalisering van docenten in het hoger onderwijs

Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring bij examencommissies

Veel interesse in kennis over opleidingscommissies

Sectorprofielen brengen sectoren in beeld

De Financiële Staat van het hoger onderwijs