Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 26 januari 2018

VOS/ABB: Bijna alle scholen zetten ICT in voor onderwijs

Bijna alle scholen zetten ICT in voor onderwijs
In het primair en voortgezet onderwijs is volgens onderwijsminister Arie Slob  'volop aandacht en energie voor het toepassen van ICT bij het leren'. Lees verder → The post Bijna alle scholen...
Lees verder

Informatiebijeenkomst over ledenaanbod AVG
Op donderdag 15 februari kunt u in ons kantoor in Woerden een informatiebijeenkomst bijwonen over het VOS/ABB-ledenaanbod op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees verder...
Lees verder

Bijeenkomst passend onderwijs en governance
Op 17 april is er in ons kantoor in Woerden een bijeenkomst over passend onderwijs. Het zal dan gaan over samenwerkingsverbanden en governance. Lees verder → The post Bijeenkomst passend...
Lees verder