Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 17 januari 2018

Universiteit van Amsterdam: Start onderzoek naar dijkgravers

Start onderzoek naar dijkgravers
Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers wordt de aankomende twee jaar onderzoek gedaan door diverse waterschappen en kennisinstellingen in het project 'Dijkgravers in beeld'. Statistisch ecoloog Emiel van Loon is vanuit het UvA instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem bij het onderzoek betrokken.
Lees verder

Chique snuisterij aan boord zeventiende-eeuws scheepswrak
Het Palmhoutwrak, het zeventiende-eeuwse wrak in de Waddenzee dat beroemd werd door een zijden jurk, bevatte nog veel meer exclusieve vondsten. Onderzoekers hebben een bijzondere poederdoos aangetroffen tussen de archeologische vondsten die afkomstig zijn uit het schip. Ingrid van Engelshoven, de minister van Cultuur, bracht een bezoek aan het Ateliergebouw waar onderzoekers en studenten van Conservering en Restauratie van de Universiteit van Amsterdam vondsten uit het Palmhoutwrak onderzoeken.
Lees verder

Plastic uit CO2 en planten, voor LEGO bijvoorbeeld
Met vier onderzoeksprojecten, onder andere in samenwerking met LEGO, maakt de nieuwe UvA onderzoeksgroep Industrial Sustainable Chemistry (ISC) een vliegende start. De groep is onderdeel van het universitaire onderzoekszwaartepunt 'Sustainable Chemistry' en richt zich op de overgang naar een circulaire economie met materialen uit hernieuwbare grondstoffen, ter vervanging van materialen uit fossiele bronnen zoals aardolie.
Lees verder