Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 16 januari 2018

Special Lezen Centraal

De special van Stichting Lezen - Online versie
Special Lezen Centraal
 IK ZIE, IK ZIE WIE JIJ NIET ZIET… HOE LEZEN KAN VERRUIMEN EN VERRIJKEN

LEZEN CENTRAAL 2018, 11 APRIL IN DE HARMONIE IN LEEUWARDEN

Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen. Opgaan in een verhaal, meeleven met personages – dat vergroot het inlevingsvermogen en scherpt het zelfbeeld. Lezen draagt zo niet alleen bij aan persoonlijke vorming, maar ook aan burgerschapsvorming.

Dat gaat echter alleen op als (kinder-)literatuur breed en divers is, geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving. Lezen Centraal gaat hier nader op in, onder het motto: ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…, hoe lezen kan verruimen en verrijken.’
In hoeverre worden bijvoorbeeld ouderen, migranten, lhbti’s en andere groepen stereotiep neergezet in verhalen en romans? Waarom hebben kinderen recht op diversiteit in (kinder-)boeken? En hoe is het daarmee feitelijk gesteld?

Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali bespreekt een keur aan wetenschappers, auteurs en professionals deze vragen. Er zal aandacht zijn voor uiteenlopende onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, gender en burgerschapsvorming. We doen dat dit jaar op een even bijzondere als passende locatie: de Harmonie in Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018. We zullen dan ook deels aansluiten bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

programma en aanmelding
  

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar onderwijsinnederland@gmail.com. Klik hier om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2017 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566
Verzorgd door MailingLijst