Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 16 januari 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Toerisme en landschapsbescherming kunnen hand in hand gaan, maar dat vergt een lange adem

Toerisme en landschapsbescherming kunnen hand in hand gaan, maar dat vergt een lange adem

Over het promotieonderzoek van Jasper Heslinga naar de relatie tussen toerisme en landschapsbescherming

Lees verder

Aline Klingenberg spreker op bijeenkomst bescherming burgerrechten

Het Platform Bescherming Burgerrechten organiseert een publieke bijeenkomst over de risico's die deze instrumenten vormen voor zowel het individu als de samenleving

Lees verder

Psychische patiënten moeten met arts kunnen spreken over alternatieve – complementaire - zorg

Een substantieel deel van de personen met psychische stoornissen zoekt een behandeling in het alternatieve circuit. Zij ontvangen deze behandelingen vaak naast de reguliere zorg waar zij tevreden over zijn. Onderzoekers pleiten er voor dat patiënten het gesprek met hun arts moeten kunnen aangaan over de mogelijke alternatieve zorg die zij gebruiken naast de reguliere zorg. Dit om de positieve én negatieve interacties tussen beide vormen van zorg te kunnen bespreken.

Lees verder

Trage 'hete elektronen' verbeteren efficiëntie zonnecellen

Fotonen waarvan de energie-inhoud groter is dan wat een halfgeleider kan absorberen produceren zogeheten 'hete elektronen'. Het teveel aan energie dat die bij zich dragen gaat snel verloren door omzetting in warmte. RUG hoogleraar Maria Antonietta Loi heeft nu een materiaal ontdekt waarin deze hete elektronen hun energie langer vasthouden. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature Communications.

Lees verder