Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 24 januari 2018

Radboud Universiteit Nijmegen: Subsidies voor onderzoek naar duurzame materialen

Subsidies voor onderzoek naar duurzame materialen
De overgang van fossiele brandstof naar meer duurzame energiebronnen kan niet zonder nieuwe materialen. NWO heeft subsidies toegekend aan projecten waaraan Radboud-onderzoekers deelnemen.
Lees verder

Lustrum - Toen & Nu - Het hoofdgebouw in 1923
tralala
Lees verder

Limburgers nog toongevoeliger dan gedacht
Limburgers staan bekend om hun zangerige spraak. Ze blijken ook erg goed in het horen van hele subtiele woordmelodieverschillen. Stefanie Ramachers onderzocht het en promoveert op 31 januari aan de...
Lees verder