Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 23 januari 2018

Radboud Universiteit: Masha Fedorova benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht

Masha Fedorova benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht
Masha Fedorova is benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Lees verder

Subsidies voor onderzoek naar duurzame materialen
De overgang van fossiele brandstof naar meer duurzame energiebronnen kan niet zonder nieuwe materialen. NWO heeft subsidies toegekend aan projecten waaraan Radboud-onderzoekers deelnemen.
Lees verder

Drie Radboud-projecten gehonoreerd in NWO-programma duurzame materialen
NWO heeft 9 miljoen euro uitgetrokken voor duurzaam materialenonderzoek.  Bij drie van de vijftien projecten zijn Radboud-wetenschappers betrokken.
Lees verder