Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 17 januari 2018

PO Raad: Regeldruk gegroeid: geld voor werkdruk snel nodig

Regeldruk gegroeid: geld voor werkdruk snel nodig
Ondanks acties de afgelopen jaren om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk, zo blijkt uit de eindevaluatie van de 'Regeldrukagenda 2014-2017'. Dit bewijst volgens de PO-Raad dat er snel meer geld moet komen voor schoolteams...
Lees verder

Bestuurders Johan Heddema en Gerrit Rotman: 'Wij zijn trendsetter in Nederland'
Johan Heddema en Gerrit Rotman vormen een samenwerkingsbestuur met zowel christelijke, openbare én informele samenwerkingsscholen en zijn daarmee voorlopers in Nederland. De Wet vereenvoudiging samenwerkingsschool trad op 1 januari in werking en verruimt de mogelijkheden om formele...
Lees verder

Schoolbesturen in Gelderland en Utrecht werken samen aan goed werkgeverschap
Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht werken de komende jaren samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland-Utrecht. Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenen zij de officiële samenwerkingsovereenkomst. Het uitgangspunt van deze...
Lees verder