Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 24 januari 2018

PO Raad: Geen maximum aan risicobuffer samenwerkingsverbanden

Geen maximum aan risicobuffer samenwerkingsverbanden
Minister Slob (Onderwijs) stelt geen maximale grens aan de financiƫle reserves voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). De PO-Raad vindt dit een goede zaak, want hiermee doet hij recht aan de...
Lees verder

Steun voor doel van acties PO-front
Uit de ledenpeiling van de PO-Raad blijkt dat een meerderheid van de schoolbesturen nog steeds achter het doel van de acties van het PO-front staan. Veel schoolbesturen hebben in toenemende mate echter moeite met het middel, een staking.
Lees verder

Schoolbesturen steunen doel van acties PO-front nog steeds
Schoolbesturen in het primair onderwijs staan nog steeds achter het doel van acties van het PO-front. Daarnaast gaat de sectororganisatie door om ook op andere manieren aandacht te vragen voor de slechte financiƫle situatie van het primair onderwijs.
Lees verder