Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 25 januari 2018

PO Raad: Frankrijk halveert klassen in achterstandswijken, in Nederland groeien ze

Frankrijk halveert klassen in achterstandswijken, in Nederland groeien ze
De Franse president Macron gaat de klassen in achterstandswijken met de helft verkleinen. In Nederland krijgen scholen met veel achterstandsleerlingen extra geld via de gewichtenregeling, maar doordat ouders steeds hoger opgeleid zijn, slinkt dit budget en dreigen de klassen stilletjes groter te...
Lees verder

Kabinet slaat opdracht Senaat in de wind: toch bezuiniging op onderwijs
Zelfs de Eerste Kamer is het niet gelukt de bezuiniging op onderwijs te voorkomen. In december nam de Senaat nog een motie aan om deze te schrappen, maar de minister van Economische Zaken antwoordt nu dat hij die motie niet gaat uitvoeren. Onbegrijpelijk en onverantwoord, vindt de PO-Raad. Hiermee...
Lees verder

Experiment zorgt voor minder regels op álle scholen
Minister Slob (Onderwijs) onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Scholen die geselecteerd waren voor de pilot Regelluwe scholen experimenteren hier...
Lees verder