Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 19 januari 2018

Onderwijstalenten: Praktisch talent en praktijkgericht vmbo ondergewaardeerd

Praktisch talent en praktijkgericht vmbo ondergewaardeerd
Het AD bericht dat het aantal leerlingen op met name het praktijkgerichte vmbo verder daalt. In een reactie in de krant en op de radio geeft voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller aan dat er al langer een vermindering te zien is van de instroom van met name het praktijkgerichte...
Lees verder

Onderwijs: een gesprek tussen generaties
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van Verus, de vereniging voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs, werd een kort filmpje getoond waarin de Britse opperrabbijn Jonathan Sacks aan het woord was in 'the House of Lords'. Het was zijn bijdrage in het debat over onderwijs. Sacks greep terug op zijn joodse geschiedenis om...
Lees verder

Gomarus College Leeuwarden supervmbo volgens Elsevier
Het Gomarus College in Leeuwarden is met zijn gemengd-theoretische leerweg in het vmbo bovenaan geëindigd in het scholenonderzoek van weekblad Elsevier. Als enige onderzochte school in Nederland haalt het Gomarus de hoogste score op alle onderdelen in het onderzoek. Het weekblad onderzocht...
Lees verder