Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 18 januari 2018

Onderwijsinspectie: Open Data: Nieuwe bestanden Kwaliteitsindicatoren

Open Data: Nieuwe bestanden Kwaliteitsindicatoren
Er is een nieuwe editie van Kwaliteitsindicatoren Open Data bestanden. Vanaf 22 december 2017 zijn de bestanden 2016-2017 op deze website te vinden. De data zijn reeds gepubliceerd in afzonderlijke toezichtrapporten met een vaststellingsdatum tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017. Deze bestanden bevatten ook gegevens van het vernieuwde toezicht. Bekijk de bestanden.
Lees verder

Weblog "Vertrouwen": een misleidend mantra
Regelmatig voer ik discussies met leraren over zaken waar we ons zorgen over maken in het onderwijs. We zoeken dan naar oplossingen. Met een zekere boze emotionaliteit wordt dan steevast 'Vertrouwen' naar voren geschoven. Geef ons vertrouwen en dan komt het vanzelf goed met de kwaliteit van ons onderwijs. Deze roep om vertrouwen vindt grote weerklank in het publieke debat.
Lees verder

Onthulling predicaten Excellente School op maandag 22 januari 2018
Op maandag 22 januari wordt bekend welke scholen het predicaat Excellente School 2017 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen.
Lees verder

Tentoonstelling over 200 jaar onderwijsverslagen in Tweede Kamer
In 1817 verscheen het eerste onderwijsverslag. Over de twee eeuwen die volgden, is van17 januari tot en met 1 maart de tentoonstelling 'Dit heilzaam toezigt, 200 jaar onderwijsverslag' te zien in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw. Eerder was het Onderwijsmuseum in Dordrecht gastheer van deze tentoonstelling.
Lees verder