Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 23 januari 2018

Onderwijsinspectie: Esther Deursen nieuwe directeur toezicht middelbaar beroepsonderwijs

Esther Deursen nieuwe directeur toezicht middelbaar beroepsonderwijs
Esther Deursen (53) start op 12 maart als de nieuwe directeur toezicht mbo bij de onderwijsinspectie. Ze werkt nu nog bij de inspectie Gezondheidszorg & Jeugd als programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein.
Lees verder

Analyse ISO-klachtenlijst extra kosten in het hoger onderwijs
Eind maart 2017 stuurde het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aan de toenmalige minister van OCW een inventarisatie van klachten die waren binnengekomen bij een tijdelijk door ISO ingesteld meldpunt.  De klachten gingen over financiĆ«le bijdragen buiten het collegegeld waartoe instellingen studenten onterecht zouden verplichten. De inspectie heeft deze klachten geanalyseerd. Daarmee wilde ze in beeld krijgen wat voor kosten in rekening gebracht worden, hoe vaak dat gebeurt, en of het terecht gebeurt.
Lees verder

Excellente scholen 2017 bekend
Vandaag hebben 49 scholen (of schoolsoorten) voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2017 ontvangen. De predicaten werden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten vond op feestelijke wijze plaats op de verschillende scholen.
Lees verder

Weblog: Een jaar excellent onderwijs
Toen ik maandagochtend 22 januari in Cuijk op basisschool De Waai het predicaat Excellente School mocht uitreiken, dacht ik even terug aan een jaar geleden. Toen was ik op de Simon Carmiggeltschool in Delft, die toen in het zonnetje gezet werd. Twee feestelijke gebeurtenissen, maar toch heel verschillend. Want iedere Excellente school is dat op zijn eigen manier.
Lees verder