Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 16 januari 2018

Nieuwsbrief Stichting School & Veiligheid, januari 2018

wit


Januari 2018

balk
logo SSV

Onze helpdesk helpt. Ook in 2018!

In 2017 is er weer veel gebeld met onze helpdesk. Vertrouwenspersonen belden over situaties rondom pesten of seksueel gedrag. Beleidsmakers en directies hadden vragen over de wet Veiligheid op school of wilden weten hoe ze hun veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. Ook leerkrachten en mentoren kunnen bellen met de helpdesk. Bijvoorbeeld over het contact met ouders, onrust in de klas of het veilig gebruik van sociale media. Bel bij vragen over sociale veiligheid met 030 - 285 66 16.

  po, vo, mbo 

 

Veiligheidsmonitor
OCW monitort sociale veiligheid

OCW voert om de twee jaar de Veiligheidsmonitor uit. De uitkomst daarvan geeft een landelijk beeld van de sociale veiligheid in het po, vo en (v)so. Deelnemende scholen krijgen een rapportage van de eigen schooluitslag. Door de uitslag te delen met de Onderwijsinspectie voldoet de school aan de wettelijke verplichting voor het monitoren. 

info label po, vo

 

 

Liefde op school
Week van de liefde

Liefde, relaties en seksualiteit: onderwerpen die volop in het nieuws zijn. Volgens Stichting School & Veiligheid is de klas de ideale plek om te leren hoe je hierover het gesprek voert. De Week van de Liefde, van 12 t/m 16 februari, is hiervoor een vanzelfsprekend moment.

info label po, vo, mbo

 

 

De psychologie in het vertrouwenswerk
Conferentie voor vertrouwenspersonen po

Op woensdag 18 april 2018 is de jaarlijkse conferentie voor contact- en vertrouwenspersonen in het primair onderwijs. Vertrouwenspersonen kunnen op deze dag hun kennis over het vertrouwenswerk bijspijkeren, zich verder professionaliseren in de begeleiding van klagers en ervaringen uitwisselen met collega’s. Dit jaar staat de conferentie in het teken van de psychologie in het vertrouwenswerk.

info label po

 

 

Workshop over lastige situaties
Netwerkdag communicatie

Op 8 februari vindt de jaarlijkse netwerkdag voor alle communicatie-professionals van de mbo-scholen plaats. Stichting School & Veiligheid verzorgt daarbij een workshop over de impact van ongewenste situaties op de sociaal veilige leeromgeving. Hoe zorg je dat je dan de regie houdt?

info label mbo

 

 

Met Alle Respect 2018
Afgelast

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! in april helaas niet door. Momenteel bekijkt Stichting School & Veiligheid hoe en wanneer de conferentie dit jaar doorgang zal krijgen. 
 
label po, vo
 

lijn
Agenda uitgelicht

 

De psychologie in het vertrouwenswerk (mbo)
18 januari 2018
Het thema van de jaarlijks conferentie speciaal voor vertrouwenspersonen in het middelbaar beroepsonderwijs is: De psychologie in het vertrouwenswerk. Op deze dag vergaart u kennis, oefent u met de praktijk en kunt u ervaringen uitwisselen met collega's.

infolabel mbo

 

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
26, 27 maart en 9, 10 april 2018
Deze gecertificeerde vierdaagse intensieve training biedt u als vertrouwenspersoon een 'stevige basis' om het vertrouwenswerk op school professioneel uit te voeren.

infolabel po, vo, mbo

 

De psychologie in het vertrouwenswerk (po)
18 april 2018
Een inspirerende dag om u bij te scholen, te oefenen met praktijksituaties en om collega’s te ontmoeten. Dit jaar staat de conferentie in het teken van de psychologie in relatie tot het vertrouwenswerk.

infolabel po

meer agenda

lijnHelpdesk

week-tegen-pesten-logo
post
Heeft u vragen over pesten? Wilt u advies over sociale veiligheid op school? Of heeft u ondersteuning nodig bij een klachtafhandeling? Neem voor deze en andere vragen rond sociale schoolveiligheid contact op met onze helpdesk:
030 - 285 66 16 (schooldagen 9.00-16.00 uur)

nieuwsbrief

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

twitter twitter pestweb logofacebook