Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 24 januari 2018

Mbo today: Wiskundeleraren: kom snel met alternatief voor rekentoets

Wiskundeleraren: kom snel met alternatief voor rekentoets
De Nederlandse vereniging van wiskundeleraren (Nvvw) wil dat er zo snel mogelijk een alternatief komt voor de huidige rekentoets. De omstreden rekentoets telt niet meer mee voor het diploma, maar moet nog wel afgenomen worden. Dit leidt tot de rare situatie dat de toets nog steeds wordt gebruikt, terwijl die geen goede indicatie van het […]
Lees verder

Definitief: twee jaar uitstel examinering keuzedelen
De examens voor de keuzedelen tellen definitief pas vanaf het schooljaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een VVD-motie om de examens al vanaf 2018 mee te laten tellen kreeg vandaag geen meerderheid in de Tweede Kamer. Scholen zijn verplicht om bij de keuzedelen examens af te nemen. Tot op heden tellen deze examens echter nog […]
Lees verder

Tweede Kamer stemt in met samenwerkingscollege
Het wetsvoorstel dat het voor scholen makkelijker maakt om samen opleidingen te verzorgen is aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel bleek vorige week al dat minister Van Engelshoven op brede steun van de Tweede Kamer kon rekenen. Bij de stemming was er een Kamermeerderheid voor één belangrijk amendement. Op voorstel […]
Lees verder

Doorstroom mbo naar hbo daalt sinds 2005 geleidelijk
De directe doorstroom van mbo-4 gediplomeerden naar het hbo is sinds 2005 geleidelijk gedaald van 42% naar 35% in 2016. De invoering van het nieuwe leenstelsel heeft voor de langjarige trend geen effect gehad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Belangrijk is dat er meerjarig geen effect lijkt te zijn van het nieuwe […]
Lees verder