Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 8 januari 2018

Mbo today: Ouders willen niet af van onderwijsovereenkomst

Ouders willen niet af van onderwijsovereenkomst
Ouders van mbo-studenten zijn niet blij met de plannen om de onderwijsovereenkomst in het mbo af te schaffen. Vooral voor kwetsbare jongeren is de overeenkomst juist van groot belang. Volgens het Netwerk Ouderinitiatieven is de onderwijsovereenkomst vooral belangrijk voor jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben. Bij deze jongeren wordt in een bijlage bij de overeenkomst vastgelegd […]
Lees verder

Mogelijkheden MBO Card zijn nog niet uitgeput
De MBO Card, de pas waarmee mbo-studenten met korting culturele activiteiten kunnen ondernemen, is zonder meer een succes te noemen. Toch kunnen scholen en culturele instellingen nog meer doen om cultuur en onderwijs te integreren. Dat blijkt uit het onderzoek 'Een wereld vol mogelijkheden. Cultuureducatie in het mbo'. De MBO Card is een initiatief van […]
Lees verder

Model voor 'instellingsverklaring' beschikbaar
Studenten die voortijdig de opleiding verlaten, kunnen een 'instellingsverklaring' krijgen. Op dit deeldiploma wordt vermeld welke onderdelen van de opleiding de student met goed gevolg heeft afgelegd. Voor zo'n verklaring is nu een uniform model ontwikkeld. Naast diploma's en certificaten kent het mbo sinds kort ook het fenomeen 'instellingsverklaring'. Deze verklaring is bedoeld voor studenten […]
Lees verder

Aantal bbl-studenten stijgt eindelijk weer
Na een jarenlange daling is in 2016 het aantal bbl-studenten voor het eerst weer gestegen. Ook de doorstroom naar het hbo neemt weer toe. Dat blijkt uit de nieuwe benchmark die de MBO Raad samen met adviesbureau KBA heeft uitgebracht. De benchmark – de twaalfde in rij – brengt de situatie in beeld per eind […]
Lees verder