Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 17 januari 2018

Mbo today: Nieuwe JOB-monitor: hoe tevreden zijn studenten?

Nieuwe JOB-monitor: hoe tevreden zijn studenten?
Elke twee jaar doet de jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) grootschalig onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. Tot 16 maart kunnen studenten nog meewerken een de nieuwe JOB-monitor. De JOB-monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed uit Nijmegen. Alle mbo-scholen doen aan het onderzoek mee. Bij de vorige JOB-monitor (2016) heeft meer dan de helft […]
Lees verder

Stage in buitenland heeft duidelijke meerwaarde
Steeds meer studenten kiezen ervoor een deel van de studie in het buitenland te doen. Ook voor mbo-studenten zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden. Bij sommige mbo-opleidingen is het verplicht een tijdje naar het buitenland te gaan. Maar ook als dat niet het geval is, kan het toch een goed idee zijn om een project of […]
Lees verder

Regeldruk voor scholen verder toegenomen
De regeldruk in het mbo is toegenomen door nieuwe regels en door de externe verantwoording die scholen moeten afleggen. De in 2014 opgestelde Regeldrukagenda heeft nog niet tot een vermindering van de regeldruk geleid. Dat blijkt uit recent onderzoek van Regioplan. In december 2014 ondertekenden het ministerie van OCW en de partners uit het onderwijsveld […]
Lees verder

Acht kleine opleidingen bedreigd in voortbestaan
Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap krijgt veel meldingen van bedreigde opleidingen. Om het specialistisch vakmanschap te behouden voor Nederland krijgen acht opleidingen speciale ondersteuning. Er bestaan al langer zorgen over de kleine, unieke opleidingen die onmisbaar zijn in Nederland maar vaak erg weinig studenten hebben. Om deze opleidingen te beschermen is zes jaar geleden […]
Lees verder