Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 12 januari 2018

Mbo today: Baangarantie moet Rotterdamse jongeren verleiden

Baangarantie moet Rotterdamse jongeren verleiden
Jongeren uit Rotterdam-Zuid krijgen een baangarantie als ze bepaalde mbo-opleidingen kiezen. Hiermee worden jongeren verleid de juiste studiekeuze te maken, terwijl bedrijven hopen de arbeidskrachten te krijgen die ze nodig hebben. De carri√®reperspectieven in de wijk Rotterdam-Zuid zijn over het algemeen niet bijzonder groot. De wijk kent een hoge werkloosheid, veel verschillende nationaliteiten en relatief […]
Lees verder

Doorlopende leerlijn leidt tot meer doorstroom naar mbo
Leerlingen die op het vmbo kiezen voor een vakmanschaps- of technologieroute stromen significant vaker door naar het mbo. Hiermee is een belangrijke doelstelling van de leerroutes behaald. Dat blijkt uit de derde monitor doorlopende leerlijnen. Deze monitor wordt periodiek uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau SEO (Amsterdam) in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Naast de […]
Lees verder

Friese Poort bouwt klimaatneutraal en circulair
Honderd procent klimaatneutraal √©n circulair gebouwd. Dat is het nieuwe gebouw waar ROC Friese Poort de opleidingen voor de zogenaamde uniformberoepen (politie, defensie, beveiliging) aanbiedt. Begin december 2017 opende de Friese mbo-instelling de deuren van het nieuwe gebouw. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de schaal waarop klimaatneutraal en circulair is gebouwd, ongekend voor […]
Lees verder

BVMBO zoekt enthousiaste docenten Nederlands
De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) zoekt voor het op te richten Platform Nederlands enthousiaste en bevlogen docenten Nederlands. Rond belangrijke thema's als keuzedelen, collegiaal leren en burgerschap brengt de bvmbo enthousiaste en deskundige docenten samen in zogenaamde platforms. Een bekend voorbeeld is het Platform Rekendocenten, dat al enige tijd opkomt voor beter rekenonderwijs op het […]
Lees verder