Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 23 januari 2018

LECSO: Vraag rond samenwerking ZMOK/ZMLK

Vraag rond samenwerking ZMOK/ZMLK
Collega’s uit Middelburg vragen of er vso-scholen zijn die in één school (onder een dak) samenwerken voor de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid t.b.v. voormalig ZMOK en ZMLK-doelgroepen.Graag zouden zij in contact komen om eens te komen kijken en ervaringen uit te wisselen. Heeft u hier ervaring mee en wilt u deze delen met collega’s laat ons dit dan weten via info@lecso.nl Alvast dank.
Lees verder

Bijeenkomst over CITO LOVS
Op 16 januari kwamen een aantal gebruikers van het computerprogramma CITO LOVS uit het (v)so bijeen om samen met CITO te inventariseren op welke wijze zij hun leerlingen willen volgen en hun ontwikkeling in beeld willen brengen. De komende jaren werkt CITO LOVS aan een nieuwe rapportage-omgeving en daarvoor waren zij benieuwd naar de wensen vanuit (v)so. CITO wil (nog meer) de focus verleggen naar leergroei en eigen (individuele) doelen en ambiti
Lees verder