Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 22 januari 2018

LECSO: Regeerakkoord en bekostiging zorg in onderwijs:

Regeerakkoord en bekostiging zorg in onderwijs:
In het kader van de toezegging in het regeerakkoord rond de rechtstreekse bekostiging van zorg in onderwijs voor een aantal scholen met meervoudig beperkte leerlingen heeft een eerste, inventariserende bijeenkomst plaatsgevonden met scholen en vertegenwoordigers van OCW en VWS. De knelpunten zijn verduidelijkt en er zijn eerste ideeën over mogelijke oplossingen uitgewisseld. Begin maart vindt vervolgoverleg plaats waarbij ook andere stakehol
Lees verder

Stand van zaken Ontvlechting
In het bestuurlijk overleg tussen LECSO, PO- en VO- Raad, is afgesproken om in augustus 2018 tot een helder bestuurlijk standpunt te komen in het kader van invlechting vo-vso cq ontvlechting so-vso. De besturen zullen daarbij het advies dat in 2014 is uitgebracht door een werkgroep onder voorzitterschap van Bert Nelissen als uitgangspunt nemen. In de maand februari zal door een extern bureau in opdracht van LECSO, PO- en VO-Raad aanvullend onder
Lees verder