Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 22 januari 2018

LECSO: Oproep: meld gevolgen geen ESF-subsidie

Oproep: meld gevolgen geen ESF-subsidie
In december hebben wij u meegedeeld dat er géén nieuw aanvraagtijdvak ESF zal komen. Lees hier het bericht. Wij zijn, met de collega’s van de Sectorraad Praktijkonderwijs en het ministerie van OCW in gesprek om te bezien wat de consequenties van deze maatregel zijn en of wij iets kunnen betekenen. OCW zal daarover ook in gesprek gaan met het ministerie van SZW. Om goed beslagen ten ijs te komen willen wij graag van u horen wat
Lees verder

Van Koetsveldschool en Orion College Zuid zijn een Excellente school
De Van Koetsveldschool en het Orion College Zuid, beide scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam hebben het predicaat Excellente school gekregen. Wij feliciteren beide scholen van harte met het behaalde certificaat. En natuurlijk ook de 12 andere (v)so-scholen die zich al eerder Excellente school mochten noemen. De Van Koetsveldschool voor zeer moeilijke lerende- en meervoudig beperkte kinderen heeft het predicaat Excellente School gekregen
Lees verder