Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 9 januari 2018

LECSO: Noodkreet: huisvesting kwetsbare leerlingen in gevaar

Noodkreet: huisvesting kwetsbare leerlingen in gevaar
Eind 2017 heeft Heliomare samen met Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard een noodkreet verzonden aan politiek Den Haag om de normen voor onderwijshuisvesting speciaal onderwijs onder de loep te nemen. Volgens hen is het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs volstrekt onvoldoende. 'Als dit niet verandert, laten we kwetsbare kinderen letterlijk in de kou staan.'
Lees verder

Wijzigingen WAJONG regeling per 1 januari 2018.
Af en toe ontvangen we vragen van leden over de wijzigingen in de WAJONG, zeker nu de uitkering per 1 januari wordt verlaagd. We hebben van UWV Nederland onderstaande tekst ontvangen:  'Wie gaat iets merken van de verlaging van de Wajong?'   De maximale uitkering van Wajongers mét arbeidsvermogen gaat per 1 januari 2018 omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon.  Heb je géén arbeidsvermogen
Lees verder