Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 23 januari 2018

LECSO: Nieuws van de Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp

Nieuws van de Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp
De Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp brengt onderwijs, jeugdhulp en gemeenten bij elkaar. Uitvoerende professionals, beleidsmakers en bestuurders helpen we met informatie, met expertise én met inspirerende praktijkvoorbeelden. Onlangs verscheen de achtste nieuwsbrief met de volgende onderwerpen.     •    Praktijkvoorbeeld: In Nijmegen en Berg en Dal doen 49 basisscholen mee aan het project &lsquo
Lees verder

LECSOWIJZER vernieuwd
De LECSOWIJZER met een bundeling van alle info in en om het (v)so is onlangs vernieuwd. De LECSOWIJZER biedt op een overzichtelijke manier de informatie over de  wetgeving Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (V)SO en vele andere voor het (v)so-veld relevante ontwikkelingen. Daarnaast geeft de agenda alle nuttige achtergrondinformatie in de vorm van handreikingen uit het instrumentarium passend onderwijs en verdieping door links naar (concept
Lees verder