Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 9 januari 2018

LECSO: Leren en inspireren rondom onderwijs-zorgarrangeenten

Leren en inspireren rondom onderwijs-zorgarrangeenten
Op 12 oktober 2017 vond er een landelijke werkbijeenkomst plaats van scholen in zorginstellingen rond ‘zmolk/lvb-leerlingen/jongeren’. Het gaat hierbij om een ‘werk-leerbijeenkomst’, waarbij gewerkt wordt op basis van casuistiek, die door een school of een groep scholen wordt ingebracht en waar alle deskundigheid die ochtend op wordt ingezet. De bijeenkomst erna, wordt dan steeds gecheckt of de scholen/instellingen iets h
Lees verder

Garant-Zorgcongres: LVB'ers, hoe voorkom je dat ze tussen wal en schip geraken
Op donderdag 8 maart vindt het Garant-Zorgcongres Hoe voorkomen dat zij tussen wal en schip geraken? plaats. Een bijeenkomst voor allen die zorgen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Mensen met  een (licht) verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep in onze complexe samenleving. Het Garant-Zorgcongres buigt zich over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat deze mensen buiten de boot vallen.
Lees verder