Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 3 januari 2018

LECSO: Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Het samengaan van speciale en reguliere scholen past in een bredere ontwikkeling om tot meer maatwerk voor leerlingen te komen. Eind januari/begin februari wordt de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in het schooljaar 2018-2019 en in het schooljaar 2019-2020 deelnemen aan het experiment. AchtergrondMet een geïntegreerde voorziening kunnen scholen kinderen een zo thuisnabij mogel
Lees verder

Handreiking bij realiseren toekomstperspectief jongeren in geslotenheid
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van een doorlopend en geïntegreerd (dag)programma voor jongeren in geslotenheid. Voor de volgende stap die nodig is om het toekomstperspectief van de jongere te realiseren is een goede aansluiting op de vervolgplek cruciaal, zodat de jongere waar nodig blijvend ondersteund wordt bij het werken aan zijn toekomstperspectief. Tweede handreikingOp basis van interviewverslagen, uitkomste
Lees verder