Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 28 januari 2018

KNAW: Druk op onderwijs door onderzoeksopdrachten universiteiten

Druk op onderwijs door onderzoeksopdrachten universiteiten
Nederlandse universiteiten doen steeds meer onderzoek voor overheid, non-profit organisaties, Europese fondsen en bedrijven. De inkomsten uit deze onderzoeksopdrachten zijn ruim verdubbeld van € 0,8...
Lees verder

Nog geen braindrain, wel meer beweging
Er komen ongeveer evenveel wetenschappers naar Nederland als dat er vertrekken. Wel zijn de aantallen de laatste jaren gestegen. Dat blijkt uit het rapport De aantrekkelijkheid van Nederland als...
Lees verder