Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 23 januari 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het bericht over het aanpakken van het lerarentekort

Beantwoording Kamervragen over het bericht over het aanpakken van het lerarentekort
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden Kwint en Futselaar (beiden SP) over het bericht dat middelbare scholen, universiteiten en bedrijven de handen ineen slaan voor het aanpakken van het lerarentekort.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Steeds meer kinderen in "plofklassen"'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Westerveld (GL), Kwint (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Raan (PvdD) over het bericht 'Steeds meer kinderen in "plofklassen"'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur'
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer haar antwoorden op de vragen over de mededeling van de Europese Commissie 'De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur'.
Lees verder

Kamerbrief over groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017.
Lees verder

Kamerbrief over jaarplanning 2018 OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de brieven die zij verwachten in 2018 aan de Tweede Kamer te sturen. In hun brief geven zij op een aantal onderwerpen een nadere toelichting.
Lees verder

Kamerbrief over uitkomsten onderzoek verdwijning gezonken schepen in de Javazee
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Zijlstra (BZ) en minister Van Engelshoven (OCW), aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het nadere onderzoek naar de verdwijning van de oorlogswrakken van Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en de gedeeltelijke verdwijning van Hr. Ms. Kortenaer in de Javazee.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over begrotingen studievoorschotmiddelen
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van Kamerlid Futselaar (SP) over berichten dat begrotingen aan de universiteitsraden worden voorgelegd zonder goede onderbouwing van de studievoorschotmiddelen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps in Rotterdam
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps in Rotterdam.
Lees verder

Kamerbrief over incidenten bij studentenverenigingen
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over diverse incidenten bij studentenverenigingen in Nederland.
Lees verder