Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 18 januari 2018

Kamerstukken OCW: Antwoorden op Kamervragen over bericht woekerhandel in concertkaartjes

Antwoorden op Kamervragen over bericht woekerhandel in concertkaartjes
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Rechtsbescherming, vragen van de Kamerleden Van Dijk (SP) en Van Toorenburg (CDA) over het bericht dat de woekerhandel in concertkaartjes kan voortduren.
Lees verder

Kamerbrief over automatisch stopzetten studentenreisproduct
Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op een verzoek van Kamerlid Ă–zdil (GroenLinks) om een aanvullende brief over alternatieve mogelijkheden voor het automatisch stopzetten van het studentenreisproduct.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het artikel Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai in het Dagblad van het Noorden
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt haar reactie aan de Tweede Kamer over het artikel Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus (Rijksuniversiteit Groningen-campus) Yantai in het Dagblad van het Noorden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over transparantie bij samenwerkingsverbanden
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over transparantie van samenwerkingsverbanden inzake passend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording schriftelijke vragen over onderwijs aan vluchtelingenkinderen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbericht over de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks). De vragen gaan over onderwijs aan vluchtelingenkinderen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het effect 'selectie aan de poort'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Selectie aan de poort leidt niet tot betere studieresultaten'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten.
Lees verder

Kamerbrief over tussenevaluatie sectorakkoorden funderend onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de voortgang die is geboekt op de verbeterafspraken uit de sectorakkoorden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen dat onderwijsgeld verloren gaat
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over onderwijsgeld
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van Kamerlid Kwint (SP) over bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaan
Lees verder