Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 26 januari 2018

HU: Werkbezoek Gedeputeerde Staten provincie Utrecht aan HU

Werkbezoek Gedeputeerde Staten provincie Utrecht aan HU
Op dinsdag 23 januari heeft de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord Van Beek, vergezeld door gedeputeerden Van den Berg, Maasdam en Pennarts-Pouw, een werkbezoek gebracht aan Hogeschool Utrecht. Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur, heeft samen met onder anderen collegeleden Anton Franken en Tineke Zweed een rondleiding verzorgd. Tijdens het bezoek stonden de arbeidsmarktopgave, het als regio versterken van het profiel Healthy Urban Living en het profileren van de regio met haar innovaties op dit terrein in Brussel, centraal.
Lees verder

Lesgeven kan je leren: 50 jaar opleiden van leraren
‘Leraar ben je van nature, of je wordt het nooit’. Geloof het of niet, ooit was dat een serieuze gedachte. Bij Instituut Archimedes weten ze beter. Lesgeven is een vak dat je kan leren. En daarvoor is voortdurende vernieuwing van de opleiding nodig, in reactie op veranderingen in de maatschappij. “Na bijna 50 jaar is de lerarenopleiding een unieke combinatie van vak- en beroepsopleiding”, zegt hogeschooldocent Dirk van der Veen.
Lees verder

Minister in gesprek rond manifest Kwaliteit van Zorg
In het manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst roepen verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders de bewindslieden van de ministeries VWS en OCW op om fors te investeren in de verpleegkunde. Ook onderzoekers van de HU ondertekenden het manifest. Naar aanleiding van een vraag van Tweede Kamerlid Vera bergkamp (D66) heeft de minister van VWS nu toegezegd met betrokken partijen rond het manifest in overleg te gaan.
Lees verder

Eerste duale hbo-opleiding cloud engineering in Nederland
In de nieuwe duale opleiding System Network & Cloud Engineering van de HU studeren leerlingen voor hun bachelor en werken ze vanaf het begin ook in de praktijk. De sector komt zo direct aan gekwalificeerd personeel en de HU is verzekerd van een optimale aansluiting op de beroepspraktijk. Ondernemer Frans ter Borg en Michel Dingarten van de HU lichten het nieuwe concept toe.
Lees verder