Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 1 januari 2018

HU: Publab krijgt subsidie voor ontwikkeling strategietool gedragsverandering

Publab krijgt subsidie voor ontwikkeling strategietool gedragsverandering
In de psychologie zijn rond de honderd strategieën bekend voor gedragsverandering. Om creatieve bedrijven te helpen de juiste strategie te kiezen, ontwikkelt Publab een tool voor strategiekeuze. Begin december kreeg het project een SIA KIEM-subsidie toegekend.
Lees verder

Ook auto’s op zonne-energie bij Utrechtse Jaarbeurs
Op 6 december nam Jaarbeurs energieopwekkende parkeeroverkappingen in gebruik die samen ruimte bieden voor 20 elektrische auto’s en laadpalen. Het is een uitbreiding van Smart Solar Charging, een lokaal initiatief waarvan de HU partner is. Eerder kreeg de HU al bedrijfsauto’s die werken met Smart Solar Charging.
Lees verder

Onderzoek leefstijlondersteuning voor diabetespatiënten krijgt KIEM-subsidie
Publab start samen met Pharos en Design Innovation Group een onderzoek om mensen met lage sociaaleconomische status anders te benaderen waar het om leefstijladviezen gaat, namelijk vanuit het dagelijks leven van de doelgroep. Het project kreeg een SIA KIEM-subsidie toegekend.
Lees verder

HU en HAN zoeken naar nieuwe vormen burgerparticipatie
Wie naar verkiezingsuitslagen en de opkomst bij inspraakavonden kijkt, zou zeggen dat burgers niet erg betrokken zijn bij lokale politiek. Maar betrokkenheid en participatie kennen veel meer vormen. Hogeschool Utrecht en de HAN onderzoeken samen met Citisens en gemeenten hoe zij burgers op nieuwe manieren kunnen betrekken.
Lees verder