Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 9 januari 2018

Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 1 | 9 januari 2018

In deze nieuwsbrief
Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het? | De invloed van emoties bij het leren lezen van volwassenen | Maak studenten informatievaardig met modelvoorbeelden en training | Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren | AVS Masterclass: Stimuleren van praktijkgericht onderzoek | Onderzoek naar het effect van zitstabureaus bij basisschoolkinderen | Blog van Kirschner genomineerd voor onderwijsblogprijs 2018 | Leestip: Een onderwijsvernieuwing om zeep geholpen |
Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?
In 2014 is in Roermond AGORA van start gegaan. AGORA biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. Het Welten-instituut volgde deze unieke en grensverleggende onderwijsinnovatie in het startjaar 2014-2015, wat resulteerde in het rapport Tegels van AGORA. Dit schooljaar doen de eerste AGORA-leerlingen eindexamen en het Welten-instituut zal de ontwikkelingen opnieuw op de voet volgen. Lees meer...
De invloed van emoties bij het leren lezen van volwassenen
Laaggeletterdheid is een probleem. Althans, dat is de algemene mening. Maar vinden mensen die moeite hebben met lezen dit zelf ook? Waarom neemt dan niet iedereen deel aan een cursus? Wat is de rol van ervaringen uit het verleden? Deze vragen komen aan bod in de lezing die Paula Gouw, promovendus bij de Open Universiteit, op 16 januari 2018 geeft in Eindhoven. De lezing laat zien wat minder goed kunnen lezen met je doet, wat docenten kunnen doen, wat de rol van emoties is en hoe je met oogbewegingen kunt zien hoe iemand leest. Lees meer…
Maak studenten informatievaardig met modelvoorbeelden en training
Maak studenten informatievaardig met modelvoorbeelden en training 
Promovendus Jimmy Frèrejean deed onderzoek bij eerstejaars universitair studenten en studenten aan een lerarenopleiding in Nederland en kwam tot de conclusie dat studenten helemaal niet zo informatievaardig zijn als ze zelf (en anderen) graag denken. Frèrejean onderzocht hoe je studenten informatievaardig kunt maken. Hij verdedigt zijn proefschrift op 8 december a.s. bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren
De Vereniging van Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) organiseert op 8 februari 2018 het congres Breed-breder-breedst. Thema is Leren en evalueren. Tim Surma, onderzoeker bij het Welten-instituut, en Kristel Vanhoyweghen geven tijdens dat congres een presentatie met als centraal onderwerp: Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren. Lees meer...
AVS Masterclass: Stimuleren van praktijkgericht onderzoek
Hoe gaan we als school om met de krimp in onze regio? Hoe bieden we onderwijs op maat aan elke leerling? Hoe geven we vorm aan passend onderwijs in onze school? Binnen elke school spelen dit soort complexe vragen. Ze doen een beroep op de onderzoekende houding van schoolleiders, intern begeleiders en leraren. AVS en het Welten-instituut organiseren dit voorjaar een tweedaagse masterclass waarin de deelnemers samen onderzoek gaan doen om antwoorden te vinden o dit soort vragen. Lees meer...
Onderzoek naar het effect van zitstabureaus bij basisschoolkinderen
Jérôme Gijselaers, onderzoeker bij het Welten-instituut gaat een maand naar de School of Sport, Exercise and Health Sciences van de Loughborough University in het Verenigd Koninkrijk. Daar onderzoekt hij wat het effect is van zit-stabureaus op basisschoolkinderen. Hij gebruikt daarbij gegevens van twee Engelse studies. 
Lees meer…
Blog van Kirschner genomineerd voor onderwijsblogprijs 2018
De Onderwijsraad, Stichting Onderwijsfonds COCMA en Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek reiken elk jaar de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek uit. In 2018 wordt voor de tweede keer ook een speciale prijs uitgereikt voor de beste blog over onderwijs. Prof. dr. Paul Kirschner van het Welten-instituut is een van de genomineerden voor deze Onderwijsblogprijs. Lees meer…
Leestip: Een onderwijsvernieuwing om zeep geholpen
Rob Martens bespreekt in OnderwijsInnovatie het boek De gelukkige school. Dit boek beschrijft de lotgevallen van de Iederwijsscholen en haar oprichters. "De behandeling die deze pioniers ten deel viel, laat een overheid zien die een potje maakt van haar kerntaak om een grondrecht - de vrijheid van onderwijs - te garanderen.”
Lees het opinieartikel van Rob Martens... 

U bent op deze uitgave van Welten-instituut Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com.
Redactie: Welten-instituut
Website : Welten-instituut.ou.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of een e-mailadreswijziging doorgeven? Klik hier.


Volg ons op