Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 9 januari 2018

FvOv: FvOv: We gaan met het PO-Front nieuwe acties plannen voor 2018

FvOv: We gaan met het PO-Front nieuwe acties plannen voor 2018
We hebben als PO-Front in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Arie Slob en zijn ambtenaren. Dit heeft helaas niet geleid tot extra budget voor salarisverhoging. De minister heeft ons daarnaast wel gevraagd om met goede plannen te komen voor … Lees verder
Lees verder

Save the Date: Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam op 8 februari
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat willen de onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, aan de gemeentelijke politiek meegeven … Lees verder
Lees verder

Vacatures leden vaststellingscommissies VO CvTE vanaf 1 augustus 2018
Het CvTE vraagt aan onder andere de FvOv-vakverenigingen om geschikte kandidaten voor te dragen voor de vaststellingscommissies. Vanaf 1 augustus 2018 heeft het College voor Toetsen en Examens weer een aantal vacatures in haar vaststellingscommissies voortgezet onderwijs. De werving voor … Lees verder
Lees verder