Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 11 januari 2018

'Ecologie: Leren & Onderwijzen' nu verkrijgbaar!

NVON Nieuwsbrief | 11 januari 2018

NVON Nieuwsbrief

Bekijk de onlineversie

NVON Nieuwsbrief  11 januari 2018

Vakvereniging
Actueel
Nascholingen
Examen
Bladen

Beste ,Alweer een nieuw boek in de webshop: Ecologie leren & onderwijzen. Verder aandacht voor een vacature vaststellingscommisie en het definitieve visiedocument van de NVON voor Curriculum.nu. De BC-Wetenschapsoriëntatie organiseerd in maart haar eerste conferentie. Tevens zijn er nog leuke activieiten van instanties aangesloten bij de ledenpas.

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 25 januari

Nieuws

Ecologie leren & onderwijzen 

Dit boek is vanaf heden verkrijgbaar in de webshop.

'Juf, ik zie een oogdiertje!' Voor deze leerling die onder de microscoop een andere wereld ontdekt, gaan biodiversiteit, voedselketens en successie leven en wordt ecologie een blijvende belevenis. Dat is hard nodig, want in de hoofden van veel leerlingen is de buitenwereld een invasieve exoot. Daar moeten we in het biologieonderwijs mee concurreren.

Dit boek helpt. Het 'leren & onderwijzen' in de titel dekt de inhoud. Ecologische experts leverden leerzame intermezzo's over actuele ecologie op de schaal van worm tot wereld. De vele bijdragen van ervaren leraren en vakdidactici maken het een gulle bron van leertheorie en onderwijspraktijken, waarmee je abstracte ecologie concreet, pakkend en effectief kunt onderwijzen van vmbo tot vwo.

Dit boek is compleet; het biedt een breed scala aan leeractiviteiten waardoor hoofden gaan denken, harten voelen en handen vies worden. Zo kan beleving leiden tot betrokkenheid die weer bijdraagt aan begrip, juist van die complexe verbanden in de ecologie. Betrokken mensen met ecologisch inzicht zijn uiteindelijk nodig om bij te dragen aan een groene, natuurlijke en duurzame toekomst.

Lees meer

Vacature lid van vaststellingscommissie eindexamen van het CvTE (bi-vmbo)

De NVON draagt zorg voor het leveren van een  lid voor de vaststellingscommissies eindexamen van het CvTE:

Biologie vmbo. Omvang betrekking: ca 285 uur op jaarbasis

De vaststellingscommissies zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de eindexamens van het betreffende vak op het aangegeven niveau van het eindexamen.

Lees meer

CE-correctietraining 2018

Het corrigeren van eindexamens is één van de belangrijke taken van een docent van een examenklas. Bij de examenbesprekingen blijkt elk jaar weer dat het beoordelen van examens een lastige klus is. Met name kennis van de regels en het juist toepassen ervan wordt als ingewikkeld ervaren. Om die reden heeft de NVON als vakorganisatie van de natuurwetenschappen hiervoor een cursus ontwikkeld. Deze zogenaamde CE-correctietraining is bestemd voor alle docenten, ook diegenen die reeds veel ervaring hebben met het corrigeren van eindexamens.

Lees meer

Onderzoekend leren in het vmbo

NVON organiseert ook dit jaar weer de cursus Onderzoekend leren in het vmbo.

De doelstelling van de cursus is het aanreiken van kennis en vaardigheden aan de docenten en toa's die met onderzoek in het vmbo aan de slag willen gaan. 

De opbrengst voor de deelnemers is een blauwdruk voor een onderzoek dat past binnen hun eigen curriculum, dat zij direct in hun eigen lessituatie kunnen toepassen en kunnen gebruiken als leidraad om andere onderzoeken te ontwikkelen. Door de kruisbestuiving van de deelnemers zullen zij met meer ideeën naar hun werkplek terugkeren.

Lees meer

Visie op natuurwetenschappen en techniek

In september 2017 werd de NVON gevraagd om een visiedocument te schrijven voor het leergebied Mens & Natuur aangaande de vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Techniek.

Met behulp van een enquête is de input van de achterban gevraagd en verwerkt in het definitieve document. 

Lees meer

Conferentie Wetenschapsoriëntatie

Op 22 maart 2018 zal de BC Wetenschapsoriëntatie i.s.m. VFVO (Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs) haar eerste conferentie organiseren:

'Wetenschapsoriëntatie in tijden van nepnieuws'


Tijdens deze conferentie wordt er aandacht besteed aan de invloed van 'nepnieuws' op de actualiteit. 

Schrijf je je in vóór 1 februari dan krijg je 10 euro korting!

Lees meer

NVOX

De bodem als rijke leeromgeving

 

De bodem? Meestal niet het onderwerp waarbij aardrijkskunde- en bètadocenten staan te watertanden. Maar oordeel niet te snel. In het Europese project EELLSS laten docenten uit zeven verschillende landen zien dat de bodem je als docent veel mogelijkheden biedt voor vakoverstijgend werken, veldwerk én practica.


Het artikel is vanaf 20 januari te lezen op de website.

Agenda

11-01 Effectief Praktisch Ontwerpen - kopcursus (voor oud cursisten EPW)

24-01 Twents Meesterschap: "Kiek'n of 't wearkt"

01-02 Effectief Praktisch Werk - Fontys

01-02 Conferentie gamedidactiek

08-02 Effectief Praktisch Ontwerpen - Fontys

07-06 Effectief Praktisch Werk - kopcursus (voor oud cursisten EPO)

Nascholingen

11-01 Praktisch Schoolexamen Ontwikkeling voor het vmbo

01-02 Onderzoekend leren in het vmbo (2018)

06-03 CE-Correctietraining, Delft

07-03 CE-Correctietraining, Utrecht

08-03 CE-Correctietraining, Eindhoven

13-03 CE-Correctietraining, Zaandam

14-03 CE-Correctietraining, Zwolle

22-03 Conferentie: Wetenschapsoriëntatie in tijden van nepnieuws

29-03 Bètatechniekdag 2018: E-Motion

Ledenvoordeel

Ontdekking

Vijftig velletjes met daarop prachtige tekeningen van rupsen op ware grootte. De eitjes waar ze uit gekropen zijn, de poppen waarin ze veranderd zijn en de planten waarop ze leefden, staan erbij. In 2009 kon Teylers deze bijzondere 18de-eeuwse werken aankopen met steun van Matthijs de Clercq. De maker was onbekend, tot nu.

Gratis toegang voor pashouder.

Lees meer

Sterrenkijkdagen 

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen is Sonnenborgh geopend tegen een gereduceerde prijs: kinderen en volwassenen kunnen voor €6,- naar binnen. Reserveren is niet nodig, kom gewoon langs!


Lees meer

Ledenpas

Met uw NVON-ledenpas krijgt u korting bij een groot aantal musea en educatieve instellingen in Nederland. 

Voor een overzicht van alle deelnemende instellingen kijk op de website.

Lees meer

Advertenties

Showdefysica2.

Nu verkrijgbaar in de webshop!

  • ruim 80 demonstraties om morgen in de klas uit te voeren

  • zó beschreven dat fysische begripsvorming optimaal is, met soms conceptcartoons

  • gericht op natuurwetenschappelijke vaardigheden, begripsontwikkeling of de charme van natuurkunde voor een groot publiek

  • voorzien van een site met links, aanvullende informatie en downloadbare bestanden

Lees meer

Ecologie leren en onderwijzen

Nu verkrijgbaar in de webshop!

  • geeft een overzicht van het ontstaan van de ecologie, laat zien wat gevraagd wordt in examenprogramma's, beschrijft hoe leerlingen ecologische concepten leren en hoe figuren en teksten aan dat leren kunnen bijdragen;

  • vat in tien leerhindernissen samen wat leerlingen lastig vinden bij het leren en leraren bij het onderwijzen;

  • bevat een schat aan leeractiviteiten, die aansluiten bij de leerhindernissen en binnen of vlakbij de school kunnen worden gedaan;

  • biedt acht verhalen over onderzoek dat gedaan wordt naar de natuur van de stad, landbouw, circulaire economie, bosbeheer, en naar verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor de natuur.

Lees meer

Heeft u iets te melden voor de nieuwsbrief,

neem dan contact op met:

Ronald Korporaal

twitter facebook