Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 25 januari 2018

AVS: Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie

Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het...
Lees verder

Anw-compensatie verlengd tot 1 mei 2018
ABP heeft op verzoek van sociale partners (PO-Raad en vakbonden, waaronder de AVS) besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat de personeelsleden tot 1 mei recht...
Lees verder

Aanvullende bekostiging pedologische instituten overgeheveld naar NRO
Sinds de invoering van lumpsumbekostiging in het onderwijs in 2006 wordt geen formatie meer toegekend aan scholen. De aanvullende formatie in verband met de invoering van leerlinggebonden...
Lees verder