Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 26 januari 2018

AVS: Online consultatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Online consultatie praktijkgericht onderwijsonderzoek
Praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen tien jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Schoolleiders en leraren in het po, vo, s(v)o en mbo kunnen tot en...
Lees verder

Doelmatigheidskorting blijft gehandhaafd
Minister Wopke Hoekstra van Financiƫn blijft vasthouden aan de doelmatigheidskorting voor het onderwijs, zo geeft hij aan in een brief aan de Eerste Kamer. Deze maatregel is noodzakelijk om de...
Lees verder

Slob trekt wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in
Het wetsvoorstel dat scholen verplicht om in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een leerlingvolgsysteem te gebruiken en aan het eind van de onderbouw een diagnostische tussentijdse toets af te...
Lees verder