Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 12 januari 2018

AVS: Gewijzigde regeling subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020

Gewijzigde regeling subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 (Beleidskader) in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen...
Lees verder

Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 verlengd
Minister Slob heeft op 27 december 2017 bericht dat de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015 – 2017 is verlengd. Via deze regeling wordt gemeld dat een bedrag van  295 euro per leerling...
Lees verder

Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 verlengd
Minister Slob heeft de 'Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 in verband met het verlengen van de regeling en vaststelling van het subsidieplafond 2018, alsmede aanpassing van de hoogte van het...
Lees verder