Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 23 januari 2018

AVS: Budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort verruimd

Budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort verruimd
Voion heeft extra budget beschikbaar gesteld om meer initiatieven van schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken mogelijk te maken. Er is nog plaats voor nieuwe...
Lees verder

Aantal Excellente scholen toegenomen
Er zijn 49 nieuwe scholen of schoolsoorten bijgekomen die vanaf nu de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen bedraagt nu 248 scholen. Op maandag...
Lees verder

Traditionele schooltijden steeds minder in trek
Dit schooljaar is het percentage scholen dat het traditionele schooltijdenmodel hanteert verder gedaald naar 41 procent. Op een derde van de scholen (33 procent) wordt momenteel het continurooster...
Lees verder