Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 25 januari 2018

Afscheid Emile Curfs: Regierol zorgverzekeraar: een fictie?

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 3 | 25 januari 2018

In deze nieuwsbrief
Afscheid Emile Curfs: Regierol zorgverzekeraar: een fictie? | Zit de beheers- en controledrang in onszelf? | Sarah De Mul hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit | Rolf Ortlep benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht | De eiersorteermachine van het onderwijs kan bij het grof vuil |

Afscheid Emile Curfs: Regierol zorgverzekeraar: een fictie?
Op vrijdag 26 januari neemt Emile Curfs, bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars, afscheid van de Open Universiteit. Dat doet hij met een afscheidsrede gewijd aan de regierol van de zorgverzekeraar. De rede vindt plaats om 16.00 uur bij de OU in Heerlen. Lees meer...

Zit de beheers- en controledrang in onszelf?
Hoe erg is het eigenlijk gesteld met ons streven naar het willen beheersen, controleren en auditen van risico's? 'Behoorlijk erg' stelt OU-hoogleraar Thijs Homan in zijn onlangs verschenen boek 'In Control? Perspectieven op de beheerskramp in en om organisaties'. Homan verkent in zijn boek op diepgaande wijze de zich steeds verder uitdijende lavastroom aan control, beheersing, monitoring, sturing, accreditaties, registraties, protocollen en regels. Lees meer...

Sarah De Mul hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit
Sarah De Mul is benoemd tot hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit bij de Open Universiteit. De leerstoel heeft een uitgesproken interdisciplinair profiel. Het onderzoek richt zich op de rol van literatuur in relatie tot interculturele, (trans)nationale en mondiale processen in de moderne samenleving vanaf de koloniale periode tot heden. Lees meer...

Rolf Ortlep benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht
Rolf Ortlep is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht bij de faculteit Cultuur en rechtswetenschappen. Ortlep, afkomstig van de Universiteit Utrecht, heeft niet alleen veel kennis en ervaring op het terrein van het (Europees) bestuursrecht, maar ook op andere rechtsterreinen, zoals het burgerlijk recht en het belastingrecht. Lees meer...

De eiersorteermachine van het onderwijs kan bij het grof vuil
Waartoe moeten we leerlingen en studenten opleiden nu de toekomst zo onzeker is? De grote eiersorteermachine, die het onderwijs lange tijd was, functioneert in elk geval niet meer. Volgens OU-hoogleraar Rob Martens hebben we vooral ‘grensgangers’ nodig: nieuwsgierige, levenslang lerende, intrinsiek gemotiveerde werknemers, leraren en lerarenopleiders. Tijdens het VELON-congres op 12 en 13 maart laat hij zien hoe het motivatieonderzoek een heel interessante theoretische onderlegger kan geven voor deze vaak moeilijk te duiden ontwikkelingen. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op