Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 18 januari 2018

Aan de slag met data-analyse: welke tools zijn er voor jouw school?

Aan de slag met data-analyse: welke tools zijn er voor jouw school?
Data-analyse kan veel bruikbare informatie opleveren voor je school. Maar welke tools zet je in om deze data te benutten? De 'marktscan data-analyse' helpt bestuurders, ict-coördinatoren en informatiemanagers de juiste tool kiezen.
Lees verder

Onderzoek naar ict-gebruik op school: 'Ik hoop dat alle Nederlandse scholen meedoen'
'Weet waar je staat' is een onderzoek van Kennisnet naar het ict-gebruik op po- en vo-scholen. Met de onderzoeksresultaten krijgen deelnemende scholen meer zicht op hun werkelijke ict-gebruik. In dit artikel meer over ervaringen uit de praktijk.
Lees verder