Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 december 2017

Vrije Universiteit Amsterdam: Mysterie van ontstaan Andes ontrafeld

Mysterie van ontstaan Andes ontrafeld
Waarom is de Andes geen laagvlakte of zee geworden? Dat is de vraag die aardwetenschapper Wouter Schellart van de Vrije Universiteit Amsterdam zich stelde. Met een geavanceerd computermodel vond hij de antwoorden. Schellart: "Het was een kwestie van grootte, lange tijdsduur en enorme diepte. Deze aspecten maakten van de Andes de langste en op een na hoogste bergketen ter wereld."
Lees verder

Waterdiepte bepaalt kwaliteit 'dating site' kikkers
De plek waar een kikker zich bevindt heeft een grote invloed op zijn aantrekkelijkheid en daarmee de evolutie van de communicatie.
Lees verder

Beter inzicht in risico's beperkt economische gevolgen klimaatverandering en natuurrampen
Hoe kunnen we inzichten in klimaat- en natuurramprisico's verbeteren? Deze hebben we nodig voor het ontwikkelen van beleid om klimaatverandering te voorkomen en de economische gevolgen te beperken. Tijdens zijn oratie bespreekt hoogleraar Economics of Climate Change and Natural Disasters Wouter Botzen hoe een interdisciplinaire aanpak leidt tot betere schattingen van de economische gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen.
Lees verder

Nederland verspilt ruim een miljard per jaar aan beoordelingsgesprekken
Beoordelingsgesprekken kosten minstens een miljard euro en leveren niets op dan frustratie volgens managers en werknemers. Deze jaarlijkse evaluatie van werknemers door managers zijn demotiverend en hebben geen positief effect op de prestatie. Dit blijkt uit een zevenjarig onderzoek van docent Human Resources Management Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij pleit dan ook voor het afschaffen van dit systeem en het te vervangen door een doorlopende coaching. Deze coaching richt zich niet op het verleden, maar op de vraag hoe een werknemer beter in zijn/haar werk kan worden. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in zijn boek Het Nieuwe Belonen.
Lees verder