Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 8 december 2017

Vrije Universiteit Amsterdam: Manuele therapie bij nekpijn zelfde resultaat als fysiotherapie

Manuele therapie bij nekpijn zelfde resultaat als fysiotherapie
Ruud Groeneweg onderzocht een vorm van manuele therapie tegen nekpijn met een specifieke wijze van behandelen, de Manuele Therapie volgens de Utrechtse school (MTU). Hij ontdekte dat er geen verschil in pijn en functioneren is tussen deze therapie en fysiotherapie.
Lees verder

Routes voor Nederlandse gemeenten naar positieve veiligheid
Hoe kun je op een positieve manier aan veiligheid werken? Docent Strafrecht en Criminologie Marc Schuilenburg onderzocht met collega's Yvette Schoenmakers en Judith van Zanten hoe bewoners van Rotterdam zich veiliger kunnen voelen in hun eigen buurt. Zij gaan hierbij vooral in op het versterken van positieve factoren van samenleven, zoals zorg, vertrouwen en geborgenheid.
Lees verder

Subsidie voor onderzoek naar historische ontwikkeling Fries recht
De Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt in een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy een subsidie van 200.000 euro van de provincie Fryslân.
Lees verder

Persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten nog te weinig onderkend
Bij professionals lijkt een weerstand te bestaan om een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten te diagnosticeren. Uit het promotieonderzoek van Annelies Laurenssen blijkt dat slechts 9% van de ondervraagden uit een steekproef van 367 psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten stelt. De angst voor stigma en het idee dat dit niet is toegestaan zijn hier belangrijke redenen voor.
Lees verder