Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 1 december 2017

VOS/ABB: OCW: Stakende leraren doorbetalen mag

OCW: Stakende leraren doorbetalen mag
Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen als die op 12 december gaan staken. Lees verder → The post OCW: Stakende leraren doorbetalen...
Lees verder

'Wet moet helder zijn over inclusief onderwijs'
'Neem in onderwijswetgeving een duidelijke definitie op van inclusief onderwijs die strookt met het VN-verdrag handicap en het Kinderrechtenverdrag', adviseert het College voor de Rechten van de...
Lees verder

Schoolbesturen staan er financieel goed voor
Het aantal schoolbesturen dat onder aangepast financieel toezicht staat, is verder afgenomen. Lees verder → The post Schoolbesturen staan er financieel goed voor appeared first on VOS/ABB.
Lees verder