Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 5 december 2017

VOS/ABB: ‘Betrek school meer bij bestrijding armoedeproblematiek’

'Betrek school meer bij bestrijding armoedeproblematiek'
Versterk de rol van scholen bij de bestrijding van armoedeproblematiek zodat kinderen en jongeren in armoede de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Dat adviseert de Kinderombudsman. Lees...
Lees verder

Slob stelt dat 'eliteschool' zorgplicht nakomt
Onderwijsminister Arie Slob heeft geen reden te veronderstellen dat de Rotterdamse Schoolvereniging de wettelijke zorgplicht niet nakomt. Lees verder → The post Slob stelt dat...
Lees verder

Ultimatum verlopen: staking op 12 december
De aangekondigde staking in het primair onderwijs op 12 december gaat door nu het ultimatum is verlopen dat PO in Actie en de sociale partners hadden gesteld aan minister Slob. Lees verder...
Lees verder