Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 december 2017

Verus: Welke onderwijsmoties overleefden de stemming?

Welke onderwijsmoties overleefden de stemming?
Van de 42 moties die tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting werden ingediend, zijn er uiteindelijk 13 aangenomen. 1 motie werd ingetrokken, 5 werden er aangehouden en de rest kwam...
Lees verder