Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 december 2017

Universiteit van Amsterdam: Vacature: 2 postdocs voor Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen

Vacature: 2 postdocs voor Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen
Voor een nieuw op te zetten grootschalig panelonderzoek onder Nederlandse jongeren zoekt het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) twee postdoctorale onderzoekers met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond. Begin wordt gemaakt met de opzet van het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS), aan de hand waarvan onderzoeksvragen zullen worden beantwoord over de politieke socialisatie en democratische vorming van Nederlandse jongeren in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Breed draagvlak voor nieuw allocatiemodel dankzij gezamenlijke aanpak
Het College van Bestuur (CvB) heeft afgelopen week het traject afgerond om te komen tot een vernieuwd allocatiemodel. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig met vertegenwoordigers van de faculteiten gesproken en op zorgvuldige wijze gebruik gemaakt van de inbreng vanuit de organisatie.
Lees verder

LERU-universiteiten dragen 100 miljard bij aan Europese economie
De 23 leden van de League of European Research Universities (LERU) hebben in 2016 een gezamenlijke economische waarde gegenereerd van 99,8 miljard euro, en 1,3 miljoen banen. Deze en andere cijfers, die in een vorige week door de LERU gepubliceerd rapport staan, geven aan welke bijdrage de LERU-universiteiten aan de Europese economie leveren.
Lees verder