Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 11 december 2017

Universiteit van Amsterdam: Spontane Bose-Einsteincondensatie van excitonen

Spontane Bose-Einsteincondensatie van excitonen
Excitonen zijn paren van elektronen en gaten in een vaste stof die zich samen gedragen als één deeltje. Er werd al lange tijd vemoed dat zulke excitonen, wanneer ze in grote aantallen in een stuk materiaal voorkomen, samen een gigantische quantumtoestand kunnen vormen die een Bose-Einsteincondensaat heet - hetzelfde proces waardoor bijvoorbeeld een metaal zijn elektrische weerstand kan verliezen en een supergeleider kan worden. Om ook te bewijzen dat Bose-Einsteincondensatie van excitonen in echte materialen voorkomt, bleek echter al decennialang een grote uitdaging voor natuurkundigen. Een experiment aan de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign, uitgevoerd in samenwerking met UvA-Institute of Physics-onderzoeker Jasper van Wezel, heeft nu echter bewijs geleverd voor het bestaan van deze bijzondere materietoestand. Het onderzoek is deze week gepubliceerd in Science.
Lees verder

Unilever Researchprijs voor Ilse Denekamp
Ilse Denekamp, promovendus bij het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de Unilever Research Prijs gewonnen voor haar masteronderzoek naar nieuwe materialen voor de opslag van elektriciteit.
Lees verder

UvA-onderzoekers op oceaanexpeditie NICO
Hoe krijgen we grip op de kansen en bedreigingen van de zeeën die aan het veranderen zijn? UvA-onderzoekers en studenten gaan in de aankomende maanden mee in de nationale, multidisciplinaire expeditie – Netherlands Initiative Changing Oceans (kortweg NICO) – om Nederland hierop beter toe te rusten.
Lees verder